Uniwersytet Rzeszowski podpisał porozumienie o współpracy z TVP Rzeszów

13.12.2017

12.12.2017 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim JM Rektor UR prof. dr hab. Sylwester Czopek i Dyrektor Oddziału TVP S.A. w Rzeszowie Józef Matusz podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy największymi ośrodkami: naukowym i medialnym na Podkarpaciu.

 

Porozumienie zostało zawarte w celu optymalnego współdziałania ośrodków nauki i mediów przy wykorzystaniu posiadanych możliwości, środków, zasobów naukowych i technicznych Oddziału TVP w Rzeszowie oraz doświadczenia i wiedzy pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach współpracy studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna będą mieli możliwość rozwijania pasji dziennikarskich pod nadzorem profesjonalistów z TVP, z kolei na zajęciach dydaktycznych na uczelni będzie prowadzona językowo-stylistyczna analiza wybranych programów telewizyjnych w celu podniesienia stopnia ich atrakcyjności i poprawności językowej.

 

 

zdjęcia – Michał Święcicki