Uniwersytet Rzeszowski na targach edukacyjnych we Lwowie

28.03.2018

W dniach 23-24 marca 2018 r. Uniwersytet Rzeszowski uczestniczył w targach edukacyjnych we Lwowie. VI Wystawa Międzynarodowa - Hiher Education 2018 była okazją do zaprezentowania oferty UR przyszłym studentom z Ukrainy. 

Na targi swoich progów wystawcom użyczył Lwowski Pałac Sztuki. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Międzynarodowe Centrum Edukacji. Odbiorcami targów byli starsi uczniowie szkół średnich, ich rodzice, nauczyciele, ale również studenci chcący rozwijać się nadal poza granicami Ukrainy.

Wszyscy uczestnicy podkreślali wagę dobrego wykształcenia oraz zalety studiowania za granicą. 

 

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest pod adresem - http://www.ur.edu.pl/ua/nowiny/30566,vi-wystawa-miendzynarodowa-higher-education-2018.html