Uniwersytet Rzeszowski jako jedyny w Polsce z dwoma nagrodami Elsevier Research Impact Leaders Award

28.11.2017

27 listopada 2017 r. Jego Magnificencja prof. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego odebrał dwie nagrody za największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki na świecie. Wręczenie nagród Research Impact Leaders Award odbyło się w Warszawie podczas uroczystej gali wieńczącej pierwszy dzień konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie”

 

Ogromnie cieszy nas ten sukces! Nasza ciężka praca badawcza została dostrzeżona i doceniona przez profesjonalne gremium skupione wokół międzynarodowej organizacji jaką jest ELSEVIER – mówi prof. Sylwester Czopek. Działamy w dynamicznej rzeczywistości, która zmusza nas do jeszcze większej niż zwykle aktywności. Nie jest tajemnicą, że bez nauki o zasięgu międzynarodowym nie ma uniwersytetów. Dlatego, tym ważniejsze są nagrody, takie jak ta, bo pokazują, że w zmieniających się warunkach, w których funkcjonuje dziś szkolnictwo wyższe rzetelna praca naukowa ma niezmienną wartość ­– dodaje prof. Czopek.

 

Uniwersytet Rzeszowski jako jedyny był nominowany w trzech kategoriach – Life sciences/Agricultural Sciences, Humanities i Medical Sciences. Nagrody otrzymał w dwóch - Life sciences/Agricultural Science i Humanities.

 

Takie wyróżnienie to wyraźny sygnał dla pracowników naukowych mówiący, że ich wysiłek ma sens. To równie jasny przekaz na zewnątrz mówiący, że naukowy potencjał Uniwersytetu Rzeszowskiego jest faktem dostrzeganym na świecie, a co za tym idzie studia w tak silnym ośrodku naukowym dają doskonałą promesę na przyszłość.

 

Czym jest Elsevier Research Impact Leaders Award?

 

Elsevier uruchomił projekt, którego celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie.

 

Działania te obejmują współpracę z wiodącymi instytucjami naukowymi, które chcą zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantów, zapewnić sobie lepszą rozpoznawalność na świecie oraz zwiększyć poziom umiędzynarodowienia.

 

Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

 

O jakości nagrody świadczy sam algorytm będący podstawą jej przyznania, który uwzględnia: procentowy wzrost liczby publikacji, procentowy wzrost liczby autorów, ilość i jakość cytowań w skali międzynarodowej, współpraca międzynarodowa i ilość publikacji w 10 najlepszych czasopismach naukowych na świecie.

 

Zdjęcia z Gali - Krzysztof Wojciewski/Perspektywy

Zdjęcia nagród - Michał Święcicki