Uniwersytet Rzeszowski dla Młodych Odkrywców - rekrutacja

06.09.2018

 

Zapraszamy szkoły podstawowe do uczestnictwa w projekcie „Uniwersytet Rzeszowski dla Młodych Odkrywców”. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany będzie do grudnia 2019 przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „EKOSKOP”. Beneficjentami projektu będą uczniowie szkół podstawowych z Podkarpacia i okolic.

Projekt wspiera szkoły w podnoszeniu u uczniów kompetencji i umiejętności: matematyczno-przyrodniczych, rozumienia, kreatywności, przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej. Wymienione założenia realizowane będą w oparciu o 3 moduły działań edukacyjnych:

- profil robotyki przeznaczony dla klas I-VIII (rekrutacja 44 grup dwunastoosobowych),

- profil nauk przyrodniczych przeznaczony dla klas I-VIII (rekrutacja 52 grup dwunastoosobowych),

- profil kreatywnego myślenia przeznaczony dla klas VII-VIII (rekrutacja 12 grup dwunastoosobowych).

           

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne razem z zagwarantowanym transportem dzieci do miejsc odbywania zajęć. Każda szkoła może zgłosić do projektu maksymalnie 4 dwunastoosobowe grupy, ze względu na ustaloną liczbę grup w każdym profilu grupa powinna wybrać  profil główny i profil rezerwowy. Każda grupa musi zostać zgłoszona na osobnym formularzu zgłoszeniowym.

           

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu zostały zapisane w regulaminie, który wraz z załącznikami należy obowiązkowo przeczytać przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.

Regulamin projektu znajduje się w załączniku: regulamin młody odkrywca

 

Formularz dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/XY8NjCckuVtJOwAA3  od dnia: 6 września 2018r. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2018 r. do godziny 15:00. Kwalifikacji do udziału w projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

 

Pytania związane z rekrutacją prosimy kierować w godzinach 9:00 – 14:00 pod adres e-mail: [email protected]