Umowa o współpracy pomiędzy UR a Centrum Kultury i Języka Polskiego w Czortkowie

27.04.2017

27 kwietnia 2017 r. JM prof. Sylwester Czopek, Rektor UR podpisał w imieniu Uniwersytetu umowę o współpracy z Centrum Kultury i Języka Polskiego w Czortkowie, reprezentowanym przez Panią Dyrektor - Natalią Iwanczew.

 

Umowa dotyczy współpracy w działalności popularnonaukowej i edukacyjnej, w szczególności w zakresie:

 

- uczestnictwa w konferencjach, seminariach, spotkaniach naukowo-dydaktycznych,

- wymiany literatury,

- wspólnych przedsięwzięć w celu opracowania programów studiów i pomocy dydaktycznych, , ochrony dziedzictwa kulturowego,

- wprowadzenia programów edukacyjnych, konferencji popularnonaukowych i praktyk studenckich,

- realizacji zajęć związanych z doskonaleniem znajomości języka polskiego, literatury oraz historii polski.

 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.