Szkolenie pt.: „Psychologia w procesie rekrutacji. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.”

12.12.2016

Zapraszamy serdecznie na szkolenie pt.:

„Psychologia w procesie rekrutacji.
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.”

15 grudzień godz 9:00

Sala szkoleniowa Biura Karier UR, bud. A1, Rejtana 16 C

zapisy: [email protected]

ilość miejsc ograniczona max. 16 osób!

czas trwania szkolenia 120 min.

------------------------------
Cel główny szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników szkolenia z kluczowymi zagadnieniami procesu rekrutacyjnego.

Cele pośrednie szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami pisania CV i listu motywacyjnego,
  • Uświadomienie powiązania między jakością dokumentów aplikacyjnych a zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną,
  • Nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
  • Poznanie roli autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  • Uświadomienie uczestnikom podstawowych zasad, którymi kieruje się rekruter podczas procesu rekrutacyjnego,
  • Zwrócenie uwagi uczestników na częste błędy popełniane przez osoby starające się o pracę (błędy w CV, liście motywacyjnym, podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
  • Najczęstsze i najtrudniejsze pytania, które padają podczas wywiadu z kandydatem

#URozmaicamyWasząKarierę #biURoKarierUR