Szkolenie „Asystenta osoby niepełnosprawnej” dla pracowników UR

05.01.2017

Zgodnie z zaleceniami Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wzorując się na działaniach wiodących polskich uczelni prowadzących cykliczne szkolenia pracowników w zakresie specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR zaprasza pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w szkoleniu:

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej36 godz. dydaktycznych, planowany termin rozpoczęcia luty 2016 r., zapisy telefoniczne w BON UR (17/ 872 1031), proponujemy wyznaczenie 2 – 3 osób z jednostki UR. Ze względu na specyfikę szkolenia zajęcia zaplanowano na 3 godz. dydaktyczne tygodniowo.