Szkolenie ADOS-2 w obszarze diagnozy i terapii autyzmu

26.04.2018

W dniach 20-22 kwietnia 2018 roku, w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych Wydziału Medycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się szkolenie ADOS-2 Protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.

ADOS-2 jest wystandaryzowanym narzędziem z tzw. złotego standardu, który używany jest w procesie diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dostarcza informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych u pacjentów z autyzmem oraz do oceny zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Jest też rekomendowany do badań naukowych.

Szkolenie prowadziła dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz, międzynarodowy, certyfikowany szkoleniowiec ADOS-2, kierownik Pracowni Badań Zaburzeń Neurorozwojowych, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Wydziału Medycznego UR.