Szkoła letnia w ramach Programu CEEPUS na Wydziale Biologiczno – Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

07.06.2018

Wydział Biologiczno – Rolniczy, będzie organizatorem Szkoły Letniej CEEPUS  „Zakochaj się w polskiej żywności”, która odbędzie się w dzięki projektowi zgłoszonemu do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przez zespół w składzie: dr Maciej Kluz, dr hab. inż., prof. UR Małgorzata Dżugan, dr hab. inż., prof. UR Agata Znamirowska. W Szkole będą uczestniczyli studenci, doktoranci i pracownicy z krajów Europy Środkowej: Chorwacja, Słowacja, Rumunia, Serbia, Czechy. Szkoła odbędzie się w dniach 28.06 – 9.07.2018 r.

 

Projekt Szkoła letnia w ramach Programu CEEPUS na rok akademicki 2017/2018

Uniwersytet Rzeszowski

Tytuł: Zakochaj się w polskiej żywności

 

Organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno – Rolniczy, Katedra Bioenergetyki i Analizy Żywności, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Zakład Technologii Mleczarstwa ul. M. Ćwiklińskiej 1 A, 35-601 Rzeszów

 

Termin realizacji: 28.06 – 9.07. 2018

 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: dr Maciej Kluz – Koordynator Programu CEEPUS na Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno – Rolniczy, Katedra Bioenergetyki i Analizy Żywności, ul. M. Ćwiklińskiej 1 A, 35-601 Rzeszów, tel. +48 17 785 53 60

 

Osoby zaangażowane w sposób merytoryczny w realizację projektu:

Prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski

Dr hab. inż., prof. UR Małgorzata Dżugan

Dr hab. inż., prof. UR Agata Znamirowska

Dr Maciej Kluz

Dr inż. Grzegorz Zaguła

Dr Dorota Grabek - Lejko

Mgr inż. Monika Wesołowska

Mgr inż. Paweł Hanus

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zapoznanie zagranicznych uczestników z tradycyjną polską żywnością, kuchnią polską, procesem produkcji tradycyjnej żywności, a także rozbudzenie zainteresowania bogactwem polskiej kultury, literatury, historii i wiedzy o Polsce współczesnej.