Synergia wybranych walorów Podkarpacia (MASIT_COD)

15.03.2017

15 marca 2017 r. odbyło się seminarium pt. "Synergia wybranych walorów Podkarpacia - zdrowie, ekoinnowacje, awioturystyka a komunikacja IT". Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu pn. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design (MASIT_COD)”, w którym Uniwersytet Rzeszowski pełnił rolę partnera  odpowiedzialnego za przeprowadzenie badań społecznych. Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

 

W spotkaniu udział wzięli:

- dr hab., prof. UR Paweł Grata, Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR,

- prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej,

- dr Agnieszka Wiśniowska-Szurlej, Wydział Medyczny UR,

- Andrzej Rybka, pilot, członek Aeroklubu Rzeszowskiego,

- Łukasz Smykla, Nomino Sp.z.o.o,

- Przedsiębiorcy,

- Organizacje pozarządowe,

- Pracownicy naukowo-dydaktyczni UR.

 

Celem spotkania była dyskusja z udziałem ekspertów w zakresie zdrowia, ekoinnowacji i awioturystyki na temat aktualnych potrzeb, oczekiwań oraz sposobów efektownego wdrażania i użytkowania rozwiązań komunikacyjnych dostępnych na platformie Synergos.

zdjęcia - Michał Święcicki