Sympozjum Naukowe pt. Metody i formy pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

19.12.2016

Studenckie  Koło Naukowe  Pedagogów  i Pedagogów  Specjalnych Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowało19 grudnia Sympozjum Naukowe pt. "Metody i formy pracy  z dzieckiem  z  niepełnosprawnością", pod patronatem Dziekana  Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dra hab. Ryszarda Pęczkowskiego.

Sympozjum otworzył osobiście JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Sylwester Czopek. Podczas obrad poruszono wiele istotnych tematów związanych z pracą z dziećmi z niepełnosprawnością. W opinii uczestników spotkania tego rodzaju są ważne ponieważ pozwalają zapoznać się z aktualnymi trendami i wymienić doświadczeniami praktycznymi i wiedzą teoretyczną.

 

Zobacz fotorelację autorstwa Michała Święcickiego.

 

Program sympozjum do pobrania pod adresem - http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/aktualnosci/24206,sympozjum-naukowym-pt-metody-i-formy-pracy-z-dzieckiem-z-niepelnosprawnoscia.html