Syberia oczami zesłanego dziecka

14.03.2017

Sekcja Slawistyczna Koła Naukowego Rusycystów, działającego w Katedrze Filologii Rosyjskiej serdecznie zaprasza na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Syberia oczami zesłanego dziecka”. Konferencja odbędzie się w dniach 31.03– 01.04 2017 r. w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (al. mjr. Kopisto 2b, bud. A3, III piętro, sala 305, 35-315 Rzeszów). Referaty dotyczące języka, kultury i literatury szeroko rozumianej (obrazy Syberii w literaturze) wygłoszą studenci, doktoranci, młodzi pracownicy nauki. Przewidziano druk artykułów w tomie pokonferencyjnym (monografia). Języki konferenccji – polski i rosyjski.


W programie oprócz referatów naukowych przewidziano, m. in. wystąpienie prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie, Danuty Zbyszyńskiej oraz  Doroty Combrzyńskiej-Nogali i bohaterki jej książki „Syberyjskie przygody Chmurki”, spotkanie z naocznymi świadkami – zesłańcami syberyjskimi, którzy opowiedzą o swoich przeżyciach, trudach i ciężkim losie zesłańca, podróż „45 dni po Syberii” z Wojciechem Kubalą i Łukaszem Błażejowskim. Zapraszamy także na wystawę przygotowaną przez OBEN IPN Rzeszów (patronat honorowy konferencji) pt. „Zesłańcy-Sybiracy-Deportowani.”


Szczegóły: tutaj
e-mail konferencji: [email protected]
Zapraszamy do składania referatów oraz uczestnictwa biernego (zgłoszenia na wskazany adres e-mail).