Święto Uniwersytetu Rzeszowskiego

07.06.2018

Święto Uniwersytetu Rzeszowskiego – 7 czerwca 2018 r.

 

7 czerwca 2018 r. Uniwersytet Rzeszowski obchodził swoje święto. Ten piękny akademicki obyczaj pokazuje szacunek dla historii oraz wskazuje na wartość tego, co nazywamy „duchem akademickim.”

Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się o godz. 10:00 w Dużej Auli UR. Poświęcona była promocjom doktorów i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali stopnie naukowe w minionym półroczu. Tę część uroczystości prowadził prof. dr hab. Marek Koziorowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Po wykonaniu przez Chór Wydziału Muzyki UR pod dyrekcją dr Bożeny Stasiowskiej-Chrobak utworu Gaude Mater Polonia zgromadzonych na sali przywitał Jego Magnificencja prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Marek Koziorowski – „Uroczystość promocji doktorskiej ma szczególny charakter. Jest ona bowiem końcowym, miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów, niewymiernej opieki naukowej promotorów i życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych naszej Uczelni”

Na początku przedstawione zostały sylwetki doktorów habilitowanych:

 1. dr hab. Doroty Karkut – Wydział Filologiczny
 2. dra hab. Krzysztofa Nycza - Wydział Filologiczny
 3. dra hab. Mariusza Chrostka - Wydział Filologiczny
 4. dr hab. Jolanty Kowal - Wydział Filologiczny

W kolejnej części odbyła się promocja doktorów. Po złożeniu uroczystego ślubowania, w dalszej części ceremonii Dziekani poszczególnych wydziałów symbolicznie nałożyli birety nowym doktorom. Stopień naukowy doktora nauk otrzymali:

z Wydziału Biologiczno - Rolniczego

 1. dr  Renata Kasper-Pakosz
 2. dr Iwona Kata
 3. dr Renata Knap
 4. dr Michał Noworól
 5. dr Bogdan Saletnik
 6. dr Adam Szewczyk

z Wydziału Filologicznego:

 1. dr Monika Mazur-Łyp
 2. dr Katarzyna Lisowska
 3. dr Ewa Kusz

Z Wydziału Medycznego:

 1. dr Ewelina Czenczek-Lewandowska
 2. dr Justyna Leszczak
 3. dr Elżbieta Porada

Z Wydziału Socjologiczno-Historycznego:

 1. dr Rafał Niedźwiadek
 2. dr Józef Forystek
 3. dr Joanna Potaczek

Na zakończenie tej części uroczystości Jego Magnificencja prof. dr hab. Sylwester Czopek podziękował zgromadzonym: „Serdecznie dziękuję wszystkim promotorom za trud włożony w okresie sprawowania opieki nad doktorem i za udział w dzisiejszej uroczystej promocji.

Doktorom życzę dalszego rozwijania swoich zainteresowań naukowych i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.” Pan Rektor podziękował również chórowi za oprawę muzyczną uroczystości.

 

Część druga obchodów Święta Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczęła się o godz. 13:00 również w Dużej Auli UR.

Na początku Jego Magnificencja powitał zgromadzonych na uroczystości nadania godności doktora honoris causa Pani prof. Annie Blom. Sylwetkę doktora honorowego prezentował dr hab. Paweł Grata, prof. UR, Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Laudację wygłosił prof. dr hab. Marek Koziorowski z Wydziału Biotechnologii.

Jako potwierdzenie przyznanej godności akademickiej Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego nałożył Pani profesor biret doktorski, a Jego Magnificencja wręczył dyplom.

Następnie Pani Profesor – doktor honoris causa UR – wygłosiła swój niezwykły wykład.

Potem głos mogli zabrać zgromadzeni goście oraz przedstawione zostały adresy gratulacyjne dla prof. Anny Blom. Gratulacje Pani Profesor złożyli osobiście: Prezydent Rzeszowa, Pan Tadeusz Ferenc i Wicemarszałek woj. podkarpackiego, Pan Stanisław Kruczek. List dla doktor honorowej przesłał Marszałek Sejmu RP, Pan Marek Kuchciński oraz przedstawiciele licznych instytucji i uczelni z całej Polski.

Kolejna część uroczystości poświęcona była wręczeniu Medalu Wielkiego UR Panu Prezydentowi Rzeszowa – Tadeuszowi Ferencowi. Po przedstawieniu uzasadnienia przez Jego Magnificencję i wręczeniu medalu głos zabrał Pan Prezydent.

Kolejną część obchodów prowadził dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia wspólnie z Wicewojewodą Podkarpackim, Panią Lucyną Podhalicz. Ta część uroczystości poświęcona była wręczeniu odznaczeń państwowych, które otrzymali:

Złoty Krzyż Zasługi:

 1. prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
 2. dr hab. Zofia Sokołowicz, prof. UR

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymują:

 1. dr hab. Małgorzata Dżugan, prof. UR
 2. dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR
 3. dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR
 4. dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR
 5. dr hab. Agata Pierścieniak, prof. UR

Ostatnia część uroczystości poświęcona była nagrodom Rektora – wręczone przez dra hab. Józefa Cebulskiego, prof. UR oraz „Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego” – nagrody wręczał prof. dr hab. Marek Koziorowski.

 • Wyróżnienie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych  otrzymała dr hab. Viktoriya Serzhanova, prof. UR (Wydział Prawa i Administracji),
 • Wyróżnienie w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych i rolniczych otrzymał dr hab. Janusz Sokół, prof. UR  (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),
 • Wyróżnienie w obszarze nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej otrzymała dr Ewa Kaznowska (Wydział Medyczny),
 • Wyróżnienie w obszarze sztuki otrzymał dr hab. Paweł Paluch, prof. UR (Wydział Muzyki).

Nagrody Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymali:

Nagrody indywidualne za uzyskanie tytułu profesora:

 1. prof. dr hab. Jolanta Pasterska
 2. prof. dr hab. Joanna Skręt-Magierło
 3. prof. dr hab. Bartosz Korczowski
 4. prof. dr hab. Artur Mazur

Nagrody za uzyskane habilitacje:

 1. dr hab. Anna Lewińska
 2. dr hab. Ireneusz Kapusta

Nagrody za doktoraty wyróżnione oraz uzyskane przed 30 rokiem życia:

 1. dr Jennifer Mytych
 2. dr Edyta Łuszczki
 3. dr Rafał Łukasiewicz

Na zakończenie uroczystości Chór Wydziału Muzyki wykonał Gaudeamus Igitur. Rektor raz jeszcze podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w Święcie UR.

Cieszymy się, że kolejny raz, w święcie naszego uniwersytetu uczestniczyli jego przyjaciele i ludzie, dla których akademickość jest bezdyskusyjną wartością.

 

 

Zdjęcia - Jadwiga Zydroń