Święto Uniwersytetu Rzeszowskiego

05.06.2018

7 czerwca 2018 r. odbędzie się święto Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas pięknej uroczystości akademickiej odbędą się promocje doktorów i doktorów habilitowanych, wręczenie Medalu Wielkiego UR Panu Prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi oraz nadanie godności doktora honoris causa prof. Annie Blom.

 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w uroczystości, która odbędzie się w Dużej Auli UR, Al. T. Rejtana 16c (bud. A1).

 

Część pierwsza - Promocje doktorów i doktorów habilitowanych

Początek o godz. 10:00

 

PROGRAM:

Gaude Mater Polonia

 • Rozpoczęcie uroczystości i powitanie gości - JM prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor UR
 • Promocje doktorów habilitowanych
 • Promocje doktorów

Gaudeamus igitur

 

Część druga - Nadanie godności doktora honoris causa Pani prof. Annie Blom

Początek o godz. 13:00

 

PROGRAM:

Gaude Mater Polonia

 • Rozpoczęcie uroczystości i powitanie gości – JM Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek
 • Prezentacja sylwetki prof. Anny Blom – dr hab. Paweł Grata, prof. UR
 • Laudacja – prof. dr hab. Marek Koziorowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • Akt wręczenia dyplomu
 • Wykład doktora honoris causa
 • Wręczenie Medalu Wielkiego UR Tadeuszowi Ferencowi – Prezydentowi Miasta Rzeszowa
 • Wręczenie odznaczeń państwowych
 • Wręczenie wyróżnień i nagród Rektora UR

Gaudeamus igitur

 

Uroczystość uświetni występ Chóru Wydziału Muzyki UR pod dyrekcją dr Bożeny Stasiowskiej-Chrobak

 

Prof. Anna Blom urodziła się w Krakowie w 1969 r. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (1993 r.). W roku 1997 uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie w Uppsali w Szwecji. Staż podoktorski odbyła na Uniwersytecie w Lund (Szwecja), gdzie w 2006 r. została profesorem chemii białek na Wydziale Medycyny. Prof. Anna Blom jest od wielu lat bardzo zaangażowana w działalność organizacyjną związaną z nauką, przewodniczy między innymi Szwedzkiemu Komitetowi Naukowemu Badań Medycznych i Zdrowia w Sztokholmie. Prof. Anna Blom jest wybitnym naukowcem rozpoznawalnym na świecie. Jej najważniejsze odkrycia naukowe dotyczą mechanizmów regulacji aktywności układu dopełniacza, o którym opublikowała ponad 240 prac naukowych, większość z nich to oryginalne prace doświadczalne. Badania te skoncentrowane są nie tylko na odpowiedzi przeciwzakaźnej, chorobach autoimmunizacyjnych, ale również na roli dopełniacza w patogenezie nowotworów czy zaburzeniach metabolicznych.