Sukces Uniwersytetu Rzeszowskiego w konkursie SONATA BIS 6

02.02.2017

Na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w szóstej edycji konkursu SONATA BIS Narodowego Centrum Nauki znalazł się projekt pt. „Antyoksydanty nanocząsteczkowe: biologiczne podstawy potencjalnej terapii celowanej chorób neurodegeneracyjnych” (kierownik: dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz, prof. UR; przyznane środki 1 668 800 PLN). SONATA BIS pozwala naukowcom założyć nowy zespół badawczy. Projekt będzie realizowany w Katedrze Biochemii i Biologii Komórki Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR.