Sukces doktorantów z Wydziału Biologiczno – Rolniczego podczas XXIII Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ "Żywność – tradycja i nowoczesność"

29.05.2018

W dniach 24 – 25 maja br. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się XXIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej "Żywność – tradycja i nowoczesność"; VI International Session of Young Scientific Staff "Food - tradition and modernity" Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. W sesji tej wzięli udział młodzi pracownicy oraz doktoranci z Wydziału Biologiczno – Rolniczego UR. Ponadto w skład komitetu naukowego weszła dr hab. inż., prof. UR Małgorzata Dżugan  (Prezes Podkarpackiego oddziału PTTŻ),
a wykład plenarny podczas sesji anglojęzycznej wygłosił dr Maciej Kluz.

W ramach konferencji odbył się konkurs na najlepszy referat i poster, w którym przedstawiciele naszej uczelni zajęli następujące miejsca:

Mgr inż. Patrycja Sowa – II miejsce w konkursie za najlepiej wygłoszony referat w języku polskim

Mgr inż. Monika Wesołowska – III miejsce za najlepiej zaprezentowany poster w języku polskim

Mgr inż. Paweł Hanus – nagroda publiczności za najlepiej zaprezentowany poster w języku polskim

 

Zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!