Stypendia MNiSW wręczone!

25.01.2018

25 stycznia br. na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 11 studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego odebrało z rąk JM prof. Sylwestra Czopka, Rektora UR oraz dra hab. prof. UR Wojciecha Walata, Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia oficjalne decyzje potwierdzające otrzymanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane za wybitne osiągnięcia.

 

Serdeczne gratulacje!

 

Poniżej zamieszczamy listę naszych stypendystów:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Kierunek

1.        

Eliasz Dyrow

sztuki wizualne

2.       

Krzysztof Kiper

lekarski

3.        

Oliwia Koszła

biotechnologia

4.       

Bartłomiej K. Krzych

filozofia

5.       

Mateusz Kucab

filologia polska

6.       

Ewa Kwaśniewicz

biotechnologia

7.        

Klara Łukasiewicz

socjologia

8.       

Karol Piękoś

politologia

9.       

Joanna Rzeszutko

biotechnologia

10.    

Maria Sibirnaja

filologia rosyjska

11.    

Izabela Justyna Woś

biotechnologia

 

 

foto: Michał Święcicki