Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozdane

15.12.2017

11 studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane za wybitne osiągnięcia. Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom!

 

Poniżej zamieszczamy listę naszych stypendystów:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Kierunek

1.        

Eliasz Dyrow

sztuki wizualne

2.       

Krzysztof Kiper

lekarski

3.        

Oliwia Koszła

biotechnologia

4.       

Bartłomiej K. Krzych

filozofia

5.       

Mateusz Kucab

filologia polska

6.       

Ewa Kwaśniewicz

biotechnologia

7.        

Klara Łukasiewicz

socjologia

8.       

Karol Piękoś

politologia

9.       

Joanna Rzeszutko

biotechnologia

10.    

Maria Sibirnaja

filologia rosyjska

11.    

Izabela Justyna Woś

biotechnologia

 

pełna informacja o stypendiach dostępna pod LINKIEM