Studia podyplomowe NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

01.02.2017

Rekrutacja na studia podyplomowe kwalifikacyjne

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

z dofinansowaniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty

 

Zapraszamy na II edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych nauczanie języka polskiego jako obcego do Instytutu Filologii Polskiej UR. Rozpoczęcie studiów planuje się w marcu 2017 r., zakończenie w lutym 2018 r. Czynni zawodowo nauczyciele z województwa podkarpackiego podejmujący ww. studia otrzymają znaczące dofinansowanie Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

      Absolwent studiów może prowadzić w szkole dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, wspomagać w szkole uczniów powracających z zagranicy, uczyć języka polskiego cudzoziemców przebywających w Polsce, może też pracować za granicą.

Wymagania dla kandydatów:

1. Ukończone studia wyższe magisterskie lub licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej o specjalizacji nauczycielskiej albo inne studia humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się.

3. Posługiwanie się staranną polszczyzną.

 

Wymagana dokumentacja:

1. Podanie o przyjęcie na studia.

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

3. Zdjęcie do teczek osobowych.

4. Kserokopia dowodu osobistego.

Komisja rekrutacyjna stosuje przy naborze zasadę pierwszeństwa zgłoszeń.

 

Zgłoszenia przyjmuje:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. mjr. W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, bud. A3, p. nr 26, mgr Agnieszka Bar, tel. +48 (17) 872 12 05, poniedziałek – piątek, godz. 10.00-14.00, e-mail: [email protected]

Rekrutacja elektroniczna: https:/irk.ur.edu.pl/podyplomowe/