Studia podyplomowe kwalifikacyjne "Nauczanie języka polskiego jako obcego" z dofinansowaniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty

05.09.2016

Zapraszamy na II edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych nauczanie języka polskiego jako obcego do Instytutu Filologii Polskiej UR. Rozpoczęcie studiów planuje się w październiku 2016 r., zakończenie we wrześniu 2017 r.

Czynni zawodowo nauczyciele języka polskiego z województwa podkarpackiego podejmujący ww. studia otrzymają dofinansowanie Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Dofinansowanie wynosi 1000 zł brutto na osobę. 

Celem studiów jest merytoryczne  i  dydaktyczne  przygotowanie  słuchaczy  do pracy w charakterze nauczycieli języka polskiego jako obcego. Są one adresowane do absolwentów studiów  wyższych  magisterskich  lub  licencjackich  z  zakresu  filologii  polskiej  lub obcej o specjalizacji nauczycielskiej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych posiadających uprawnienia pedagogiczne.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje potwierdzone świadectwem kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

 

Wymagania dla kandydatów:

1. Ukończone studia wyższe magisterskie lub licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej o specjalizacji nauczycielskiej albo inne studia humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się.

3. Posługiwanie się staranną polszczyzną.

 

Wymagana dokumentacja:

1. Podanie o przyjęcie na studia.

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

3. Zdjęcie do teczek osobowych.

4. Kserokopia dowodu osobistego.

Komisja rekrutacyjna stosuje przy naborze zasadę pierwszeństwa zgłoszeń.

                                                                                                                     

Zgłoszenia przyjmuje:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. mjr. W. Kopisto 2b,  35-315 Rzeszów, bud. A3, p. nr 26, mgr Agnieszka Bar, tel. +48 (17) 872 12 05, poniedziałek – piątek, godz. 10.00-14.00, e-mail: [email protected]

Rekrutacja elektroniczna: https:/irk.ur.edu.pl/podyplomowe/