Studia podyplomowe BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA i LOGOPEDIA

11.09.2017

Rekrutacja na studia podyplomowe. Rozpoczęcie studiów planowane jest na październik 2017.

 

Studia podyplomowe BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA

 

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (al. Rejtana 16 c, p. 135). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą.

 

Rekrutacja jest prowadzona od 11.07.2017-15.10.2017. Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub drogą mailową. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymują informację o pierwszym zjeździe, który odbędzie się 21-22.10.2017 r.

 

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://www.podyplomowe.ur.edu.pl/?id=studia&ids=98

 

Komplet dokumentów winien zawierać:

 

·         Podanie (wydrukowane z  Systemu Internetowej Rejestracji

·         Kandydatów)

·         Jedno zdjęcia (do teczki osobowej)

·         Kserokopię dowodu osobistego

·         Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Nabór na IX edycję podyplomowych studiów LOGOPEDIA

 

Rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych. Rozpoczęcie studiów planowane jest na październik 2017.

 

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą.

 

Rekrutacja jest prowadzona od 3.07.2017-30.09.2017. Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub drogą mailową do 30.09.2017 r. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymują informację o pierwszym zjeździe, który odbędzie się 7-8.10.2017 r.

 

Komplet dokumentów winien zawierać:

 

·         Podanie (wydrukowane z  Systemu Internetowej Rejestracji

·         Kandydatów)

·         Dwa zdjęcia (do indeksu i do teczek osobowych)

·         Kserokopię dowodu osobistego

·         Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,

·         Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie.

 

Osoby wstępnie zakwalifikowane na studia otrzymają listownie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną oraz na pierwszy zjazd (zob. Zasady rekrutacji).