Studenci UR ze stypendium MNiSW

15.12.2016

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia mogło być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje w § 2 ust. 1, że stypendium na rok akademicki 2016/2017 mogło być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów: 

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

 

Stypendia ministra przyznawane są na rok akademicki i wypłacane jednorazowow wysokości 15 000 dla każdego stypendysty.

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu stypendium 6 studentów naszej Uczelni:

 

1.      p. Katarzyna Fornal – studentka V roku jednolitych studiów magisterskichkierunek: grafika

2.      p. Bartłomiej Krzysztof Krzych – student III roku studiów I stopniakierunek: filozofia

3.      p. Ewa Kwaśniewicz – studentka III roku studiów I stopniakierunek: biotechnologia

4.      p. Maria Sibirnaja – studentka I roku studiów II stopniakierunek: filologia rosyjska

5.      p. Michał Święcicki – student II roku studiów II stopniakierunek: sztuki wizualne

6.     p. Dominika Zielińska – student I roku studiów II stopniakierunek: dietetyka

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!