STOP agresji

27.01.2017

 

Uchwała nr 74/01/2017

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie stanowiska środowiska akademickiego

Uniwersytetu Rzeszowskiego wobec narastającej fali agresji

 

Na podstawie §36 ust. 1 pkt p Statutu, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego  podejmuje niniejszą uchwałę.

§1

W obliczu narastającej fali agresywnych zachowań na tle narodowościowym, zwłaszcza ostatniego incydentu – pobicia w Rzeszowie studentów pochodzących z Ukrainy, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich tego typu działań.

 

Jako przedstawiciele i członkowie środowiska akademickiego jesteśmy głęboko zaniepokojeni wszelkimi aktami przemocy, zwłaszcza czynami piętnującymi ludzi za ich poglądy, pochodzenie czy narodowość.

 

Uniwersytet Rzeszowski był, jest i będzie platformą dialogu oraz porozumienia ponad  podziałami. Za godne najwyższego potępienia uważamy wszelkie przejawy agresji, skierowane przeciwko obywatelom innych państw.

 

§2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.