Stanowisko Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie opinii nt. szczepionek upublicznionych przez pracownika Wydziału Medycznego UR

30.07.2018

W związku z wypowiedziami Pani dr hab. Agnieszki Banaś-Ząbczyk, prof. UR lokującymi ją po stronie „ruchu anty-szczepionkowego” informuję, że:

 

  1. Uniwersytet Rzeszowski, hołdując dobrym praktykom akademickim jest za wolnością i swobodą wypowiedzi. Nie zmienia to faktu, że, jako instytucja, nie ponosi odpowiedzialności za prywatne poglądy pracowników.
  2. Uniwersytet Rzeszowski stoi na straży rzetelności naukowej i jakości badań. Co za tym idzie – głoszenie nieudowodnionych naukowo koncepcji nie będzie tolerowane. Każdy pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego ma prawo korzystania z wolności wypowiedzi ale powinien pamiętać, że wolności zawsze towarzyszy odpowiedzialność.
  3. Mając na uwadze powyższe informuję, że w sprawie Pani dr hab.  Agnieszki Banaś-Ząbczyk, prof. UR zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające.

 

W trosce o dobre imię Uniwersytetu Rzeszowskiego apeluję o powstrzymanie się od komentarzy (zwłaszcza personalnych) w przedmiotowej sprawie do czasu zakończenia postępowania.

 

Rektor

Uniwersytetu Rzeszowskiego

(-)

prof. dr hab. Sylwester Czopek