Spotkanie z prof. dr hab. Aleksandrem Bobko, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senatorem RP

18.09.2017

 

JM prof. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
zaprasza społeczność akademicką
Uniwersytetu Rzeszowskiego na spotkanie
z

prof. dr hab. Aleksandrem Bobko
Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senatorem RP
 

nt. założeń projektu ustawy
Prawo o Szkolnictwie Wyższym


25.09.2017 godzina 10.00
Aula Główna Budynku "A0"

 

 

Program spotkania
10.00 - Powitanie uczestników
10.05 - Prezentacja założeń projektu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
10.50 - Dyskusja. Moderator dr hab. Paweł Grata, prof. UR