SPiNDay

04.11.2016

Rzeszowski SPiN Day odbędzie się w holu budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 (Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii) gdzie utworzone zostanie czasowe mini centrum nauki, otwarte dla wszystkich w godz. od 16:00 do 19:00.

Lokalnym organizatorem wydarzenia i pomysłodawcą akcji SPiN Day jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes, wspierane przy realizacji wydarzenia przez Uniwersytet Rzeszowski, Stowarzyszenie EKOSKOP oraz Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Gościem specjalnym wydarzenia będzie przemyska Szkoła Podstawowa nr 11.

 

Uczestnicy wydarzenia, którzy tego dnia zawitają na Uniwersytet, zobaczą pokazy fizyczne i chemiczne, będą mogli samodzielnie eksperymentować za pomocą interaktywnych eksponatów i demonstratorów oraz wziąć udział w konkursach i miniwarsztatach. Pokazy, warsztaty oraz udostępnione eksponaty obejmą swym zakresem tematycznym zjawiska fizyczne i chemiczne, matematykę i logikę, anatomię człowieka, biologię, ekologię oraz archeologię.

 

Przez cały czas trwania imprezy do dyspozycji odwiedzających będą:

  • interaktywna wystawa Eksploratorium składająca się z kilkunastu naukowych eksponatów z anatomii, matematyki i fizyki, stanowiąca zalążek przyszłego centrum nauki, stworzona przez konsorcjum Uniwersytetu Rzeszowskiego i Stowarzyszenia ExploRes (Konsorcjum URiSE),
  • demonstratory związane z techniką lotniczą Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza,
  • symulatory głosów zwierząt, mikroskopy, preparaty biologiczne i żywe owady na stoiskach Stowarzyszenia EKOSKOP,
  • stacje eksperymentalne projektu DEMO ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu,
  • stoiska kół naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.