SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku

14.12.2017

14.12.2017 Prorektor ds. infrastruktury i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Józef Cebulski, prof. UR podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia podpisał umowę na realizację projektu - SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształceniu praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ze strony Ministerstwa Zdrowia podpis złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia – Pan Krzysztof Górski.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwa, studiujących na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni, w tym utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. 

Wartość projektu: 4 121 263,12 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2020

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój, zadnie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych