Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza do udziału w badaniu

16.10.2017

Rzesznik Praw Obywatelskich zaprasza do udziału w badaniu skierowanym do studentów i studenek uczelni wyższych wszystkich lat i kierunków (studiujących przynajmniej rok). 

Anonimowa ankieta realizowana na zlecenie Biura RPO przez firmę PBS Sp. z o. o. ma na celu określenie skali występowania zachowań zwiążanych z występowaniem zachowań związanych z molestowaniem oraz molesowaniem seksualnym studentów i studentek w uczelniach wyższych. Ważnym elementem badania jest również ocena poziomu reakcji na powyższe zachowania.

Pozyskane wyniki badań pozwolą na wypracowanie rekomendacji w zakresie wdrożenia standardów antydyskryminacyjnych oraz zwiększenia ochrony prawnej w sferze molestowania i molestowania seksualnego.

 

Anonimowa ankieta jest dostępna pod adresem http://badania.pbs.pl/studenci.pg

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu:

Biuro Rzecznika Prwa Obywatelskich

Anna Chabiera

[email protected]