Rusza kolejna edycja 3-semestralnych studiów podyplomowych na Wydziale Sztuki UR „PLASTYKA I EDUKACJA ARTYSTYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM” Edycja 2016-18.

17.10.2016

Więcej informacji:

UCZESTNICY: absolwenci szkół wyższych posiadający uprawnienia pedagogiczne

CZAS TRWANIA: 3 semestry.

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) w godz. 9.00 – 17.30.

Adres: Al. mjr W. Kopisto 2a (budynek A2)

35-31 Rzeszów,

WARUNKI NABORU: złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe w systemie rekrutacyjnym wraz z wymaganymi dokumentami

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej UR: https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/),

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

- zaświadczenie o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym (dla osób nie posiadających wykształcenia wyższego pedagogicznego)

- kopia dowodu osobistego (potwierdzona przez uczelnię lub w miejscu pracy)

- zdjęcie (1 szt.)

ODPŁATNOŚĆ: 4.200,00 zł – za 3 semestry (w zależności od ilości kandydatów);

(możliwość płatności w ratach)

Przewidujemy zjazdy raz w miesiącu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Informacje na temat studiów można uzyskać:

Adres e-mail: [email protected]

 

Kierownik studiów podyplomowych

dr Anna Steliga

608 44 38 59 (informacji udziela po godz. 15.00).