REKRUTACJA pracowników UR na wyjazdy za granicę w celach dydaktycznych lub w celach szkoleniowych w roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu E R A S M U S +

30.08.2016

Plakat jest odnośnikiem do stron programu ERASMUS+.