Rekrutacja na wyjazd do Narodowego Uniwersytetu im. Ivana Franki we Lwowie w roku 2017 w ramach umowy o współpracy bezpośredniej.

02.12.2016

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzący obecnie lub zamierzający rozpocząć współpracę naukowo-badawczą z Narodowym Uniwersytetem im. Ivana Franki we Lwowie mają możliwość wyjazdu do tego Uniwersytetu w ramach podpisanej umowy.

 

Umowa przewiduje, że koszty podróży zostaną poniesione przez Wydział zakwalifikowanego pracownika, natomiast koszty pobytu przez Uniwersytet Lwowski.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie kwestionariusza w Dziale Współpracy z Zagranicą do dnia 20.12.2016 r.