REKRUTACJA na studia podyplomowe NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

08.06.2018

Zapraszamy na III edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO do Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR.

Absolwent studiów może prowadzić w szkole dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, wspomagać uczniów powracających z zagranicy, uczyć języka polskiego cudzoziemców przebywających w Polsce lub pracować za granicą.

 

Wymagania dla kandydatów:

1. Ukończone  studia  wyższe  magisterskie  lub  licencjackie  z  zakresu  filologii polskiej  lub obcej o specjalizacji nauczycielskiej albo inne studia humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się.

3. Posługiwanie się staranną polszczyzną.

 

Wymagana dokumentacja:

1. Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów).

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

3. Zdjęcie do teczek osobowych.

4. Kserokopia dowodu osobistego.

Komisja rekrutacyjna stosuje przy naborze zasadę pierwszeństwa zgłoszeń. Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się co najmniej 18 osób (limit miejsc: 30). Planowany termin realizacji III edycji studiów: październik 2018 – wrzesień 2019.

                                                                                                                     

Zgłoszenia przyjmuje:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. mjr. W. Kopisto 2b,  35-315 Rzeszów, bud. A3, p. nr 29, mgr Agnieszka Bar, tel. +48 (17) 872 12 06, poniedziałek – piątek, godz. 10.00-14.00, e-mail: [email protected]

Rekrutacja elektroniczna: https:/irk.ur.edu.pl/podyplomowe/