Referendum konsultacyjne w sprawie Konstytucji RP

12.09.2017

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego zaprasza na otwarte spotkanie regionalne dotyczące referendum konsultacyjnego w sprawie Konstytucji RP.

Spotkanie odbędzie się z udziałem Pawła Muchy – Pełnomocnika Prezydenta RP ds. referendum. Tematem wiodącym będzie polityka regionalna. W charakterze ekspertów w pierwszej części spotkania wezmą udział: prof. Dariusz Dudek – konstytucjonalista oraz Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego. W drugiej części przewiedziany został czas na otwartą debatę, w której swoje uwagi i propozycje będą mogli wyrazić uczestnicy tego wydarzenia.

Spotkanie odbędzie się 18 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, sala sesyjna Sejmiku Województwa Podkarpackiego.