Re-Imagining the Limits of the Human

16.04.2018

W dniach 12 i 13 kwietnia br. odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Re-Imagining the Limits of the Human zorganizowana przez Instytut Filologii Angielskiej w ramach cyklu Postcolonial Theory and Practice in the 21st Century. Wykłady plenarne wygłosili: prof. John Thieme z University of East Anglia, autor licznych publikacji naukowych na temat literatury postkolonialnej, dr Mark Jackson z University of Bristol, socjolog i filozof, zajmujący się postkolonialną geografią oraz dr Dorota Kołodziejczyk, literaturoznawca, współzałożycielka Research Center for Postcolonial and Posttotalitarian Studies na Uniwersytecie Wrocławskim. Wśród pozostałych prelegentów znaleźli się goście zagraniczni z takich ośrodków, jak Trinity College Dublin, Irlandia, University College of the North, Kanada, University of St. Andrews, Szkocja, Uniwersytet w Miszkolcu, Węgry, Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia oraz Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu, Ukraina. Polscy uczestnicy reprezentowali Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Uniwersytet Rzeszowski.

Konferencję poprzedziły warsztaty poetyckie dla studentów oraz spotkanie autorskie z dr hab. Julią Fiedorczuk, poetką, pisarką, tłumaczką i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, zajmującym się m.in. ekokrytyką.

 

zdjęcia - Jadwiga Zydroń i Elżbieta Rokosz-Piejko