Rada Młodych Naukowców w Uniwersytecie Rzeszowskim

07.02.2018

Zgodnie z deklaracją Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego – prof. Sylwestra Czopka, 7 lutego 2018 r. rozpoczęła oficjalne działanie Rada Młodych Naukowców. Jest to organ doradczy Rektora, którego głównymi zadaniami są: opiniowanie zmian strukturalnych, konsultowanie realizowanej polityki prorozwojowej i projakościowej oraz reprezentowanie interesów młodej kadry naukowej.

 

„Uważam, że ciało doradcze skupiające młodych naukowców jest niezbędne w naszym uniwersytecie. Ich dynamika myślenia, otwartość na świat, kontakty międzynarodowe i bogate doświadczenia czynią ich gwarantami realizacji projakościowej i prorozwojowej polityki Uniwersytetu Rzeszowskiego” – mówi prof. Czopek.

 

W skład nowopowstałego organu weszli młodzi naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego (średnia wieku niespełna 39 lat) reprezentujący niemal wszystkie dyscypliny naukowe. Większość z nich to uznani reprezentanci swoich dziedzin i ważni pracownicy Uniwersytetu, a jednocześnie aktywni naukowcy i dydaktycy.

 

W składzie Rady Młodych Naukowców znaleźli się:

 

1. dr hab. Maciej Wnuk – Wydział Biotechnologii - przewodniczący

2. dr hab. Piotr Berdowski – Wydział  Socjologiczno-Historyczny

3. dr hab. Rafał Hakalla – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

4. dr Agata Ludera-Ruszel – Wydział Prawa i Administracji

5. dr hab. Robert Pązik – Wydział Biotechnologii

6. dr hab. Jacek Tabarkiewicz – Wydział Medyczny

7. mgr Piotr Woroniec – Wydział Sztuki

8. mgr Michał Żmuda- Wydział Filologiczny.

 

Zdjęcia - Jadwiga Zydroń