Rada Młodych Naukowców UR zaprasza

19.02.2018

Rada Młodych Naukowców UR zaprasza wszystkich młodych (duchem i wiekiem) pracowników naukowych (w szczególności asystentów, adiunktów, pracowników inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych) Uniwersytetu Rzeszowskiego na Cykl spotkań panelowych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 lutego 2018 o godzinie 15.00 w auli Budynku A0 (kuli) i będzie dotyczyć promowania jakości badań naukowych

Spotkanie będzie okazją do przedstawienia własnych propozycji przez uczestników spotkania jak również publicznej dyskusji nad udoskonaleniem oraz promowaniem jakości badań realizowanych w  Uniwersytecie Rzeszowskim. Spotkanie będzie koncentrować się wokół następujących zagadnień: Aktywnej promocji wysokich standardów etycznych w nauce, Umiędzynarodowieniu nauki na Uniwersytecie, Wzrostu roli grantów w kształtowaniu nauki na UR, budowaniu jakości nauki na UR poprzez promowanie postawy tutoringu, promowaniu jakości nauki na UR poprzez pomoc socjalną dla najzdolniejszych młodych pracowników.

Podczas spotkania zostaną przedstawione propozycje Rady Młodych Naukowców UR dotyczące m.in. systemu wsparcia w publikowaniu w prestiżowych zagranicznych czasopismach, aplikacji grantowych.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu wszystkich, których los Uniwersytetu Rzeszowskiego nie jest obojętny.