Przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego z wizytą naukową w Chińskiej Republice Ludowej

30.11.2018

Delegacja  Uniwersytetu Rzeszowskiego w składzie dr. hab. Grzegorz Ślusarz prof. UR - Prorektor ds. Finansów i Organizacji, dr Marek Cierpiał-Wolan (Wydział Ekonomii UR), dr Bogdan Wierzbiński (Wydział Ekonomii UR) – Pełnomocnik J.M. Rektora ds. rozwoju relacji naukowych z Chinami przebywała w dniach 4.11.2018 do 12.11.2018 w Chińskiej Republice Ludowej. Wyjazd łączył się z realizacją celów naukowych, organizacyjnych, dydaktycznych oraz promocyjnych. Głównym celem wyjazdu był udział  w konferencji naukowej organizowanej przez  North China University of Technology w Pekinie pt. „Innovative Economic Symposium 2018”. Na konferencji przedstawiono referat nt. „Competitive potential of regions in the three seas initiative countries”.  Zaprezentowano w nim wyniki  badań dotyczące oceny potencjału rozwojowego oraz konkurencyjności  regionów państw, które wpisują się w tzw.  koncepcję  państw trój-morza. Problematyka ta spotkała się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Realizatorem programu dydaktycznego w North China University of Technology – Pekin związanego z prowadzeniem wykładów ćwiczeń o raz  seminariów naukowych był dr Bogdan Wierzbiński, który  przebywał   w Pekinie dwa tygodnie dłużej. 

Podczas pobytu podpisano  trzy umowy bilateralne, których zakres wypracowany został w ramach  wcześniejszymi  konsultacji  prowadzonych pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a partnerami chińskimi, którymi były:

  1. Henan University – Kaifeng (historyczna stolica Chin),  http://news.henu.edu.cn/info/1083/99437.htm
  2. Zhengzhou University – Zhengzhou (największy uniwersytet w Azji ulokowany w stolicy prowincjiHenan), http://www16.zzu.edu.cn/msgs/vmsgisapi.dll/onemsg?msgid=1811131009108223056
  3. North China University of Technology - Pekin. http://news.ncut.edu.cn/info/1096/8649.htm

Podkreślić należy, że wszystkie te Uniwersytety zajmują wysokie pozycje w rankingach uczelni Chińskich, jak również są wysoko notowane rankingowych uczelni azjatyckich oraz relatywnie wysoko na listach światowych. Wydaje się, że potencjał badawczo-naukowy tych uczelni, ich otwartość  dają szanse na rozwijanie  współpracy badawczo-naukowej, dydaktycznej - w tym związanej z wymianą studencką.