PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANIE W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 - terminy i godziny zajęć

06.10.2016

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANIE W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

- terminy i godziny zajęć

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAPISY NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE.

Przedmioty realizowane na studiach stacjonarnych
w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017:

Przedmiot

Prowadzący

Miejsce realizacji zajęć

Termin i godziny zajęć

Tendencje rynku pracy i świadome kształtowanie kariery zawodowej

dr hab. prof. UR Anna Barwińska-Małajowicz (Wydział Ekonomii)

ul. Ćwiklińskiej 2
(budynek D1, sala C5)

Czwartek 16.00-18.00

(zajęcia od 2016-10-06)

Kulturoznawstwo Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (wykład w języku angielskim)

dr Małgorzata Martynuska (Wydział Filologiczny)

Budynek A3, aula 2

Czwartek 16.00-17.30 

(zajęcia od 2016-10-13)

Promocja zdrowia

prof. dr hab. .n. med. Dorota Darmochwał-Kolarz
(Wydział Medyczny)

Zalesie, ul. Zelwerowicza 4, Budynek D9, Sala 108

Godzina 16:30

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

dr Justyna Kosydar-Bochenek

(Wydział Medyczny)

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych
ul. Warzywna

wg harmonogramu podanego
przez prowadzącego

Kultura muzyczna regionu

dr Jolanta Wąsacz-Krztoń (Wydział Muzyki)

Aula Wydziału Muzyki
ul. Dąbrowskiego 83

Czwartek 16.00-17.30

(zajęcia od 2016-10-13)

Pedagogika

dr Ewa Tłuczek-Tadla
(Wydział Pedagogiczny)

ul. Ks. Jałowego 24 sala 3

Czwartek 18.15-19.45

(zajęcia od 2016-10-13)

Psychologia

dr hab. prof. UR
Andrzej Łukasik 
(Wydział Pedagogiczny)

ul. Ks. Jałowego 24 sala 3

Czwartek 16.45-18.15

(zajęcia od 2016-10-06)

Współczesne sztuki wizualne

dr Anna Steliga

(Wydział Sztuki)

bud. A0 SALA 127

 

Czwartek 16.00-19.30
TERMINARZ ZAJĘĆ DO POBRANIA PONIŻEJ TABELI

 

 

 

Terminarz zajęć ogólnouczelnianych w semestrze zimowych roku akademickiego 2016/2017 - wykłady: WSPÓŁCZESNE SZTUKI WIZUALNE (Wydział Sztuki)

 

Przedmioty realizowane na studiach niestacjonarnych
w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017:

Przedmiot

Prowadzący

Miejsce realizacji zajęć

Edycja

Żywność i dietetyka

prof. dr hab. Marek Zin, dr hab. prof. UR Mariusz Rudy,

 dr inż. Paulina Duma 

(Wydział Biologiczno-Rolniczy)

ul. Zelwerowicza 4, Bud. D9
sala 131

I

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

dr Justyna Kosydar-Bochenek

(Wydział Medyczny)

Wydział Medyczny
(zajęcia od 2016-10-16)
miejsce: aula Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych
ul. Warzywna

II

 

 

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY (STANOWIĄCE OFERTĘ ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH
W SEMESTRZE ZIMOWYM 2016/2017) NIE ZOSTAŁY URUCHOMIONE ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁĄ LICZBĘ CHĘTNYCH.

INFORMUJEMY, ŻE STUDENCI, KTÓRZY WYBRALI PRZEDMIOTY SPOZA W/W LISTY ZOSTALI LOSOWO PRZYPISANI DO PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH.