Promocje doktorskie i habilitacyjne 2017

25.01.2017

30 stycznia 2017, w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego przy Al. T. Rejtana 16c odbędą się promocje doktorskie i habilitacyjne. Uroczystość promocji doktorskiej i habilitacyjnej ma szczególny charakter. Jest ona bowiem końcowym, miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów, niewymiernej opieki naukowej promotorów i życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych naszej Uczelni – mówi prof. Sylwester Czopek, Rektor UR.

 

Od ostatniej promocji doktorskiej upłynęło pół roku. W tym okresie 24 adeptów nauk humanistycznych, społecznych, biologicznych, rolniczych i nauk o zdrowiu na mocy uchwał odpowiednich rad wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego, uzyskało stopnie doktora, 6 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego.

 

W okresie, jaki upłynął od poprzedniej promocji:

  • Rada Wydziału Socjologiczno-Historycznego przyznała 4 osobom stopnie doktora habilitowanego, 9 osobom stopień doktora,
  • Rada Wydziału Biologiczno-Rolniczego przyznała 1 osobie stopień doktora habilitowanego, 4 osobom stopnie naukowe doktora,
  • Rada Wydziału Filologicznego przyznała 1 osobie stopień doktora habilitowanego,  7 osobom stopnie naukowe doktora,
  • Rada Wydziału Medycznego przyznała 4 osobom stopnie naukowe doktora.

 

Rozwój naukowy kadry uniwersyteckiej jest integralną częścią funkcjonowania uniwersytetu w przestrzeni publicznej. Cieszymy się, że kolejne osoby zdobywają szczeble kariery naukowej. Wszystkim promowanym życzymy pomyślności oraz dalszych sukcesów.