Projekt - „Studencie do dzieła! - nowe kwalifikacje szansą na sukces”

30.10.2017

Miło nam poinformować, że projekt pt „Studencie do dzieła! - nowe kwalifikacje szansą na sukces” przygotowany przez Wydział Socjologiczno-Historyczny uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju) zajmując bardzo wysokie miejsce na liście rankingowej (63 miejsce na 137 pozytywnie ocenionych i 430 złożonych).