Prof. UR dr hab. Grzegorz Ślusarz wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

17.09.2019

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że prof. UR dr hab. Grzegorz Ślusarz, Prorektor ds. Finansów i Organizacji Uniwersytetu Rzeszowskiego, został wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu na kadencję 2019-2021.

Wybór nowego Prezesa miał miejsce na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, które odbyło się 3 września 2019 r. podczas XXVI Kongresu SERiA w Poznaniu.

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu zostało założone w 1993 roku w Poznaniu, a pierwszy Kongres SERiA miał miejsce w 1994 roku. SERiA jest jednym z największych stowarzyszeń naukowych w Polsce skupiających ponad 500 naukowców z kraju i zagranicy, zajmujących się problematyką rozwoju rolnictwa i całego sektora żywnościowego, a także problematyką społeczno-gospodarczych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie organizuje coroczne Kongresy Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu oraz prowadzi czasopismo naukowe Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (Annals PAAAE, dawne Roczniki Naukowe SERiA, ISSN: 1508-3535), któremu w nowym wykazie czasopism naukowych MNiSW przypisano 20 punktów. Czasopismo jest prowadzone od 21 lat, a artykuły publikowane na jego łamach reprezentują dyscyplinę naukową: ekonomia i finanse.

Gratulujemy serdecznie Panu Prezesowi i życzymy sukcesów w kierowaniu Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu