Prof. dr hab. Marek Koziorowski Doctorem honoris causa Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie

08.11.2016

Prof. dr hab. Marek Koziorowski Doctorem honoris causa Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie

3 listopada 2016r. Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą został wyróżniony przez Senat Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie tytułem Doctora honoris causa.

Lwowska Weterynaria jest jedną z najstarszych szkół weterynaryjnych w Europie. Początki Uczelni sięgają 1457 roku, kiedy została tam założona szkoła kowalstwa. W 1784 roku powołana została Cesarsko-Królewska Szkoła Weterynarii, a w II Rzeczpospolitej w 1922 roku otrzymała nazwę Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Profesor Koziorowski w czasie studiów w Olsztynie był uczniem wielu profesorów - absolwentów lwowskiej weterynarii.

Od 2001 roku Prof. Marek Koziorowski prowadzi ścisłą współpracę z Akademią. W ramach wymiany międzynarodowej asystenci ze Lwowa przyjeżdżają do Werynii i prowadzą wspólne badania. W przyszłości planujemy na większą skalę prowadzić wymianę studentów.