Prof. Agnieszka Pawłowska nagrodzona w konkursie na najlepszą monografię

11.12.2017

Prof. Agnieszka Pawłowska nagrodzona w konkursie na najlepszą monografię

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego została nagrodzona w Konkursie im. Profesora Jana Baszkiewicza za najlepszą monografię naukową z zakresu nauk o polityce wydaną w 2016 r. Prof. Pawłowska została nagrodzona za monografię „Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki”. Tegorocznym laureatem nagrody został też prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, za monografię „Współczesne Teorie Demokracji”.

Wręczenie nagród odbyło się 1 grudnia w Warszawie, w czasie obchodów 50-lecia działalności Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Fot. Michał Radochoński, Uniwersytet Warszawski