Prestiżowe stypendium dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

04.07.2018

Prestiżowe stypendium dla pracownika Wydziału Prawa i Administracji UR oraz pracownika i doktoranta Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uprzejmie informujemy, że mgr Wojciech Kosior LL.M. z Zakładu Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji UR otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań naukowych w Londynie, przyznawane przez Polską Akademię Umiejętności.

Mgr Tomasz Grzebyk (doktorant w Instytucie Historii) oraz Dr Michał Podrazik, pracownik Zakładu Historii Starożytnej i Orientalistyki Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego również otrzymali to stypendium.

Pełna lista stypendystów jest na stronie:
http://pau.krakow.pl/…/dz…/stypendia-fundacji-lanckoronskich