Pracownik Wydziału Prawa i Administracji UR na prestiżowej konferencji w Hiszpanii

06.04.2018

W dniach 4-5 kwietnia 2018 r. Pani dr Beata Stepień-Załucka z Wydziału Prawa i Administracji UR brała udział w prestiżowym międzynarodowym kongresie Congreso sobre Nuevos Desafíos Jurídicos (Kongres nowych wyzwań prawa) na Uniwersytecie Las Palmas de Gran Canaria w Hiszpanii.

 

Kongres zgromadził kilkudziesięciu przedstawicieli nauki prawa z Europy, Ameryki Południowej i Ameryki Północnej. W trakcie Kongresu Pani Doktor wygłosiła referat pt.

"International and national legal aspects of child labor. Brazilian experiences from the perspective of Polish researcher" (Prawnomiędzynarodowe i krajowe aspekty pracy dzieci. Doświadczenia brazylijskie z perspektywy badacza z Polski).

 

Przedsięwzięcie ma na celu wymianę poglądów przedstawicieli nauki prawa w obszarze koncentrującym się na przyszłości ponadnarodowych regulacji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa publicznego.

 

Referat Pani doktor wpisuje się w szerszą perspektywę badań nad prawem ponadnarodowym, prowadzonych w Katedrze Prawa konstytucyjnego WPiA UR.