Pozytywna ocena wniosku na realizację przez Uniwersytet Rzeszowski programu Erasmus+ z USA, Armenią, Azerbejdżanem, Serbią, Gruzją, Ukrainą i Chinami

27.07.2018

Uniwersytet Rzeszowski otrzymał pozytywną ocenę wniosku na realizację programu Erasmus+
z USA, Armenią, Azerbejdżanem, Serbią, Gruzją, Ukrainą i Chinami.

Efektem decyzji Ministerstwa jest to, że Uniwersytet Rzeszowski może z wybranymi uczelniami z tych krajów wymieniać studentów na jeden semestr studiów. Możliwości wymiany dotyczą również pracowników, którzy chcą skorzystać z programu w celach dydaktycznych i szkoleniowych.

Uniwersytet Rzeszowski realizuje takie projekty z 16 uczelniami ukraińskimi od dwóch lat. Od roku z 9 uczelniami chińskimi. Dzięki tym projektom w roku ubiegłym roku akademickim UR przyjął 56 studentów, naukowców oraz pracowników administracji z Ukrainy i z Chin. Kraje te odwiedziło 8 osób z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Warto pamiętać, że program ERASMUS to znakomita okazja do: zdobywanie międzynarodowych doświadczeń, poznawanie innych kultur, czy nawiązywania formalnych i nieformalnych kontaktów z przedstawicielami zagranicznych ośrodków naukowych.

Więcej informacji o projekcie - http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia/erasmus