Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na WPiA

11.07.2018

Pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

W roku akademickim 2017/18 Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywne oceny dla kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji:

  • Prawo na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim,
  • Administracja na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim,

Wszystkie przyjęte przez PKA kryteria jakościowe, uzyskały ocenę w pełni. Natomiast akredytacja na wymienionych kierunkach została udzielona na 6 lat, następna ocena programowa planowana jest w roku akademickim 2023/24.