Pozytywna ocena dla Wydziału Filologicznego

30.07.2018

Wydział Filologiczny po dokonanej przez Polską Komisję Akredytacyjną wizytacji otrzymał  pozytywną ocenę dla kierunku filologia – w specjalnościach: filologia angielska, filologia germańska i filologia rosyjska na studiach I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni

.