Powstaje oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w Rzeszowie

27.06.2018

26 czerwca 2018 r. Rektor UR gościł Prezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, prof. dr hab. Andrzeja Legockiego, czł. rzeczyw. PAN, czł. koresp. PAU, b. prezesa PAN (2003-2006) i prof. dr hab. Adama Szewczyka, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, b. dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (2008-2018). Rozmowy z Gośćmi dotyczyły organizacji nowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w Rzeszowie, którą kieruje dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz, prof. UR. Goście wysoko ocenili inicjatywę dr hab. Izabeli Sadowskiej-Bartosz i wyrazili zadowolenie z rozszerzenia aktywności Towarzystwa na obszar Rzeszowa.

Polskie Towarzystwo Biochemiczne jest bardzo prężnym towarzystwem naukowym, o ponad 60-letniej tradycji. Ma 12 oddziałów terenowych w różnych województwach. Odział rzeszowski będzie więc 13-tym jego oddziałem. Towarzystwo jest członkiem Europejskiej Federacji Towarzystw Biochemicznych (FEBS). Członkostwo w Polskim Towarzystwie Biochemicznym daje m. in. możliwość młodym pracownikom nauki i doktorantom dostęp do programów stypendialnych FEBS umożliwiającym wyjazdy na konferencje  i staże naukowe w ośrodkach biochemicznych całej Europy.