POWOŁANIE PRACOWNIKA WYDZIAŁU BIOLOGICZNO-ROLNICZEGO do Preparatory Committee for International Earthworm Industry Alliance

09.07.2018

Podczas odbywającej się w dniach 23-29.06.2018 konferencji „1st International Earthworm Congress” (w School of Agriculture and Biology, Shanghai Jiao Tong University - w Szanghaju w Chinach), powołano do życia Preparatory Committee for International Earthworm Industry Alliance. Jego zadaniem jest podjęcie działań dla ożywienia światowej współpracy w zakresie tworzenia międzynarodowego rynku produktów wermikultury. System wermikompostowania odpadów organicznych jest obecnie potrzebą chwili i może bardzo istotnie przyczynić się do budowania zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do grupy tworzącej tą Międzynarodową Unię zaproszono prof. dr hab. Joannę Kostecką. Wielopłaszczyznowa problematyka funkcjonowania wermikultury jest od dawna tematem jej badań i publikacji oraz kontynuowana jest obecnie z udziałem dr Marioli Garczyńskiej, dr Grzegorza Pączki, dr Anny Mazur-Pączka i dr Agnieszki Podolak z Wydziału Biologiczno- Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nawiązane kontakty dają nadzieję na współpracę naukową całego zespołu z kilkoma krajami.